IT-Swarm.Net

android-emulator

Jak se připojit Android emulátor k internetu

Chyba při instalaci aplikace Intel HAXM - Tento počítač nepodporuje technologii virtualizace Intel (VT-x)

Android emulátor neukazuje nic kromě černé obrazovky a zařízení adb zobrazuje "zařízení offline"

Nelze spustit emulátor v Linuxu (Ubuntu 15.10)

Jak získat přístup k root na emulátoru Android? 

Spustit reaktivní nativní na emulátoru Android

Nelze vytvořit virtuální zařízení Genymotion

Android emulátor a virtualbox nelze spustit současně

Jak se připojíte k místnímu emulátoru Androidhost?

Připojení zařízení Android k webové službě v místním hostiteli

Emulator Android Studio 3.0: Nelze zamknout hlas pro audioInputDeviceIOProc

jak přidat obrázky do emulátoru Android?

Visual Studio 2015 RC Emulator for Android se nespustí

ay chyba emulátoru operace byla zrušena