IT-Swarm.Net

angularjs-directive

funkce volání direktivy angularjs specifikovaná v atributu a předá jí argument

Co je ekvivalentem Rea Angular směrnice, která funguje pouze na atributech?