IT-Swarm.Net

c

Jak inicializovat všechny členy pole na stejnou hodnotu?

Zlepšete výkon SQLite INSERT-per-second?

Jak fungují ukazatele funkcí v C?

Co dělá C ?? operátor?

Použití booleovských hodnot v C

Co znamená "statický" v C?

Jak generovat náhodné int v C?

Jak lze použít externí pro sdílení proměnných mezi zdrojovými soubory?

Co je specifikátor formátů tisku pro bool?

Co je ": - !!" v kódu C?

Opravte specifikátor formátu pro double v printf

definice typedef struct vs struct

Vrhám výsledku malloku?

Co je to size_t v C?

Rozdíl mezi malloc a calloc?

Proč C preprocesor interpretuje slovo "linux" jako konstantu "1"?

Po upgradu na Mojave nelze program C zkompilovat na počítači Mac

Jak převést řetězec na celé číslo v C?

Jak převést celé číslo na řetězec v C?

Jaký je rozdíl mezi definicí a deklarací?

makefile: 4: *** chybí oddělovač. Stop

Jak inicializovat strukturu v souladu se standardy programovacího jazyka C

Kód C pro testování jednotky

Jaký je účel bloku „if (0)“ v bloku if-else?

Jak zřetězím konstituční a literální řetězce v C?

Proč znamená ENOENT „Žádný takový soubor nebo adresář“?

Jak vytisknout "nepodepsané dlouho" v C?

Co jsou soubory .a a .so?

Jak mohu získat velikost souboru v C?

Co je to statická funkce?

Proč všechny soubory C napsané mým přednášejícím začínají jedním # na prvním řádku?

Existuje tiskový konvertor pro tisk v binárním formátu?

Což je rychlejší: (1) nebo chvíli (2)?

Rozdělte číslo 3 bez použití operátorů *, /, +, -,%

Jak vytvořím pole řetězců v jazyce C?

MIN a MAX v C

"static const" vs "#define" vs "enum"

Obfuscated C Code Contest 2006. Vysvětlete prosím sykes2.c

printf () formátování pro hex

Zabránit zavření okna konzoly v aplikaci Visual Studio C/C++ Console

Jaký je rozdíl mezi znaky [] a znaky *?

Ukazatel C na pole / pole disambiguace ukazatelů

Jak tisknout typ int64_t v C

Proč se printf po hovoru nesplachuje, pokud není nový řádek ve formátu řetězce?

Nedefinovaný odkaz na pthread_create v Linuxu

Jaký je nejlepší způsob, jak zkontrolovat, zda soubor existuje v C?

Varování: implicitní prohlášení o funkci

Proč je „while (! Feof (file))“ vždy špatné?

Proč bychom měli psát strukturu tak často v C?

Zapisovat do souboru .txt?

Definitivní průvodce a seznam knih C

co je segmentace chyba (core dumped)?

Jak mohu tisknout na stderr v C?

Proč získám tento konkrétní barevný vzor, ​​když používám Rand ()?

Inicializace pole char

Zaokrouhluje číslo na 2 desetinná místa v C

Rozdělit řetězec s oddělovači v C

Jak definovat výčtový typ (enum) v C?

Je velikost C "int" 2 bajty nebo 4 bajty?

S poli, proč je to, že a [5] == 5 [a]?

Jaké je přísné pravidlo aliasu?

Rozdíl mezi strukturou a unií

C číst soubor řádek po řádku

Jaký je rozdíl mezi char array vs char pointer v C?

Zkontrolujte podřetězec v řetězci v C

Dokážete psát objektově orientovaný kód v C?

Jak převést int na řetězec v C?

Použití operátoru šipek (->) v C

Jak správně porovnávám řetězce?

Je bool nativní typ C?

Rozdíl mezi char * a const char *?

Co je to trik LD_PRELOAD?

Jak si vytvořit pole struktur v C?

Jak uniknout znaku% (procenta) v C printf?

Jak rozdělit řetězcový literál na více řádků v C/Objective-C?

Odstranění koncového znaku nového řádku z vstupu fgets ()

Vrátíme `struct` z funkce v C

Proč používat dvojitý ukazatel? nebo Proč používat ukazatele na ukazatele?

zavřít vs vypínací zásuvku?

Jak udělat scanf pro jeden znak v C

Jak zjistit, co znamená „errno“?

Nejúčinnější algoritmus pro reverzaci bitů (z MSB-> LSB na LSB-> MSB) v C

C výchozí argumenty

Rozdíl mezi fprintf, printf a sprintf?

Modulo provoz se zápornými čísly

Zmatek o inicializaci pole v C

Co se opravdu děje, když se po malloc nezbavíte?

Jak lze standardním způsobem upravit začátek/koncové mezery?

Proč není použití alloca () považováno za dobrou praxi?

#pragma pack efekt

Chyba "nevyřešené zahrnutí" s Eclipse CDT pro záhlaví C standardních knihoven

Specifikátor šířky Printf pro zachování přesnosti hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou

jak se dostat vlákno id pthread v programu Linux c?

Nejúčinnější způsob implementace celočíselné výkonové funkce pow (int, int)

Jak povolíte zadávání mezer pomocí scanf?

Převést hex řetězec (char []) na int?

Jak strtok () rozděluje řetězec na tokeny v C?

Jaké mohou být důvody pro odmítnutí připojení?

Jak generovat náhodné celé číslo z rozsahu

vymazání pole char