IT-Swarm.Net

cocoapods

Chyba: "Pískoviště není synchronizováno s Podfile.lock ..." po instalaci RestKit s cocoapods

Příkazy Cocoapods selhávají v důsledku "Žádný takový soubor nebo adresář @ dir_initialize - /Uživatelé /<uživatelské jméno >/.cocoapods/repos (Errno :: ENOENT)"

Příkaz Xcode 10 Command PhaseScriptExecution selhal s nenulovým výstupním kódem (EXPANDED_CODE_SIGN_IDENTITY: nevázaná proměnná)

Projekt „Pods“ byl odmítnut jako implicitní závislost na „Pods.framework“, protože jeho architektury neobsahovaly všechny požadované architektury

CocoaPods s Xcode 10 RuntimeError Xcodeproj neví o následujících atributech

Jak odstranit jeden z kakaových lusků plugin z projektu Xcode