IT-Swarm.Net

dataframe

PySpark 2.0 Velikost nebo tvar DataFrame

přejmenování sloupců pro agregáty datových jmen pyspark

julia vytvoří prázdný dataframe a připojí k němu řádky

Jak přejmenovat názvy sloupců v jiskru SQL