IT-Swarm.Net

debian

Jak zkontrolovat verzi před instalací balíčků pomocí apt-get

Kde je rc.local v Debianu 9 (Debian Stretch)

Jak nainstalovat apcu jako rozšíření php7 na debian

debian apt balíčky hash součet nesouladu

"přeskakování: žádný hostitel není uzavřen" problém s Vagrant a Ansible

Nelze Flash eMMC z karty SD BeagleBone Black

Supervizor neprovede restart poloviny času

Jak přeinstalovat balíček pomocí 'apt-get'?

Jak zobrazit seznam balíčků Debianu bez instalace

Trvale změňte výchozí nastavení jazyka a klávesnice - co mi chybí?

Jak "" /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version` GLIBC_2.14 'nenalezeno "?

Povolit jmenné prostory uživatelů v jádře Debianu

Instalace Dig na Debianu

Jak zjistím, který balíček vlastní soubor?

Jak nainstalovat FFmpeg na Debian?

apt říká, že balíčky byly uchovávány zpět, co dělat?

Apt-cache: Jak zobrazit seznam nainstalovaných balíčků s číslem verze?

Odpadly depozitáře lenny?

Jak odstraním všechny balíčky architektury i386 z instalace Debianu?

Kde by měla být definována proměnná XDG_CONFIG_HOME?

Kterou architekturu balíku Debianu používám?

Jak nainstalovat ffmpeg na Debian Jessie?