IT-Swarm.Net

enums

Co je idiomatický způsob, jak reprezentovat enumy v Go?

Jak lze získat názvy zápisů typu TypeScript?

Deklarace a použití bitového pole enum v Swift

Jak mohu deklarovat proměnnou typu enum v Kotlin?