IT-Swarm.Net

escaping

Jak uniknout dvojité a jednoduché uvozovky v YAML uvnitř stejného řetězce

Jak zabránit úniku při ukládání kódu HTML do hodnoty možnosti?

esc_attr/esc_html/esc_url v echos

Jak správně uniknout proměnné dotazu, které musí být v v WP_Query

Má být výstup HTML předán prostřednictvím esc_html () AND wp_kses ()?

proč esc_html () nevrací nic, co by poskytlo řetězec obsahující znak s vysokým bitem?

Jak flexibilní jsou standardy kódování WordPress pro PHPCS?

co je odlišné mezi esc_attr, htmlspecialchars a htmlentities

Povolit všechny atributy v tagech $ enabledposttags