IT-Swarm.Net

front-end

Jak zobrazit TinyMCE bez wp_editor ()

Jak mohu načíst statickou přední stránku pomocí REST API?

Uložení a zobrazení obsahu na frontě pomocí wp_editor

Add Media přestala fungovat na frontě od aktualizace 4.5

Smazání uživatelů z front-endu pomocí wp_delete_user ()

Nahrávání avataru z frontendu

Existuje něco jako admin_notices pro frontend?

přesměrování get_delete_post_link

Zastavit/pozastavit WordPress Heartbeat pomocí Javascript

wp_editor nefunguje v přední části

add_editor_style se nenačítá v frontendu. Nějaké řešení?

Nahrazení textarea za wp_editor

- frontend

Vytvořte odkaz na konci pro uložení příspěvku (nebo zrušení publikování příspěvku) jako konceptu

Přidat odkaz "Obnovit" frontendu

Přepínač rozhraní RTL/LTR

Zabránit prázdnému názvu příspěvku na formuláři odeslaném prostřednictvím front end post (wp_insert_post_)

Chcete-li publikovat nevyřízené příspěvky, upravte tlačítko Smazat frontend

br tagy na backendu, který se nezobrazuje na frontendu

wp_update_post přes ajax z frontendu

Jak mohu najednou smazat více příspěvků z předního konce?

Front-end odstranit účet v aplikaci Wordpress

uživatel s uživatelskými stránkami profilu

Výpis registrovaných skriptů