IT-Swarm.Net

gcc

Proč GCC optimalizuje * a * a * a * a * a na (a * a * a) * (a * a * a)?

gcc makefile error: "Žádné pravidlo pro cíl ..."

libpthread.so.0: Chyba při přidávání symbolů: DSO chybí z příkazového řádku

Kompilace problémů: nelze najít crt1.o

Gcc chyba: gcc: chyba se snaží provést 'cc1': execvp: Žádný takový soubor nebo adresář

Nelze najít spustitelný soubor v konfigurované vyhledávací cestě pro kompilátor gnc gcc

CUDA nekompatibilní s mojí verzí gcc

ARM komp comp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp komp.

make: *** [] Chyba 1 chyba

Jak mohu vytvořit soubor Makefile automaticky znovu vytvořit zdrojové soubory obsahující upravený soubor záhlaví? (V C/C++)

Nelze určit kompilátor s CMake

Upozornění: cast do/z ukazatele z/na celé číslo jiné velikosti

Propojení s dynamickou knihovnou se závislostmi

ld nemůže najít -l <knihovnu>

předávání 'const tento argument zahodí kvalifikátory [-fpermissive]

exit.c :( .text + 0x18): nedefinovaný odkaz na `_exit 'při použití arm-none-eabi-gcc

Jak získat verzi GCC, která se používá ke kompilaci daného spustitelného souboru ELF?

Příklady předběžného načítání?

#pragma comment (lib, "xxx.lib") ekvivalentní pod Linuxem?

"/ usr/bin/ld: nelze najít knihovnu"

GLIBCXX_3.4.21 nebyl nalezen na CentOS 7

Opravte instalaci therubyracer/libv8 (0.12.1) na Mavericks

Jak definovat definici v příkazovém řádku pomocí gcc

Co znamená chyba kompilátoru "chybí binární operátor před tokenem"?

Jaké je použití "Push% ebp; movl% esp,% ebp" generovaného GCC pro x86?

Jak mohu říci, s něčím jako objdump, pokud byl objektový soubor postaven s -fPIC?

Výstup předprocesoru

verze GLIBC_PRIVATE není definována v souboru ld-linux-x86-64.so.2

ld: nerozpoznaná volba '--Push-state - no-as-need'