IT-Swarm.Net

ios7

Jak skrýt stavový řádek iOS

Existuje způsob, jak (iOS 7 vydání) dostat UDID bez použití iTunes na PC/Mac?

Změna barvy textu UISearchBar v systému iOS 7

Access Asset Catalog pathForResource

UIToolbar setBackgroundColor nezmění barvu úplně

Jak změnit text Barva tlačítka Zrušit UISearchBar v systému iOS 7?

Spusťte obrazovky podporující iOS6 a iOS7 - vynucený úvodní obrazovku

iOS 6 simulátory v Xcode 5

Nový Xcode 6 Project - Jak spustit v simulátoru iOS 7

Velikost obrazovky scénáře Xcode 6 je špatná v iPhone 5s (iOS 7), ale ne (iOS 8)

Odstranění vlasové linie UIToolbar v systému iOS 7

iOS 7: stavový řádek ovladače modálního pohledu je nesprávná barva, ale normální zobrazovací ovladače jsou správné

Unusable UDID v nových ios7 (s předponou FFFFFFFF)

Vynechat chybu kCFStreamErrorDomainSSL pro certifikáty s vlastním podpisem na serveru iOS 7