IT-Swarm.Net

ipad

Jak mohu přesměrovat požadavky HTTP z iPadu?

iPad se nezobrazuje v nabídce Develop na OSX Safari

simulátor prohlížeče iPad?

App přilepená na instalaci ipa z iTunes

Více "Apple-touch-startup-image" rozlišení pro webovou aplikaci iOS (zejména pro iPad)?

Získejte aktuální orientaci iPadu?

Jaká je výška klávesnice iPadu na obrazovce?

Popovers nelze prezentovat z pohledu, který nemá okno

Lze iPad použít jako vývojový stroj pro vytváření aplikací iPad?

zdá se, že iPad Safari mobil ignoruje pozici z indexování pro prvky videa html5

UISplitViewController: Jak moc se zobrazí hlavní popover v spuštění aplikace? (portrét)

iPad: Iterace přes každou buňku v UITableView?

Jak si vynutit iPad domácí obrazovky záložku webovou aplikaci aktualizovat?

Jak odstranit prostor záhlaví a zápatí z UITableView?

iPad připojený přes USB zmizí z nabídky Safari Develop po krátké chvíli na iOS 11