IT-Swarm.Net

jdbc

Jak používat ovladač Oracle JDBC v projektu Gradle

Jak použít cestu relativní k kořenům projektu do konfigurace db-souboru s příponou h2 s Play Framework 2.4?

SPARK SQL - aktualizace MySql tabulky pomocí DataFrames a JDBC

Třída ovladače JDBC nebyla nalezena: com.mysql.jdbc.Driver

Nastavení zdroje dat pomocí profilu WebSphere Liberty 8.5