IT-Swarm.Net

jpa

EntitaManager JPA: Proč použití persist () over merge ()?

Při použití metody getOne a findOne Spring Data JPA

java.lang.IllegalArgumentException: Odebrání oddělené instance com.test.User # 5

Vytvořit JPA EntityManager bez konfiguračního souboru persistence.xml

JPA 2.0, Criteria API, Subqueries, In Expressions

EntityManager JPA's createQuery () vs createNamedQuery () vs createNativeQuery ()

nový objekt byl nalezen prostřednictvím vztahu, který nebyl označen jako kaskádový PERSIST

Vložení do mého JPA pomocí nativního dotazu manažera entity

Omezení (omezení) ověřování fazole (Bean Validation) bylo porušeno při provádění funkce Automatické ověřování fazole při události zpětného volání: 'prePersist'

Jsou možné útoky SQL injekcí v JPA?

Jarní data JPA a Querydsl pro načtení podmnožiny sloupců pomocí projekce bean/konstruktor

JPA persistence.xml META-INF nepracuje správně

JPA - kritéria API a embeddedId

Jak volat pojmenovaný dotaz

Problém s nasazením JBoss - Nelze nasadit tento Jar

Vlastnosti reference pro režim spánku v persistence.xml

Obsazení celého čísla na řetězec v JPQL

Pojmenovaný dotaz se vstupním parametrem