IT-Swarm.Net

lambda

Lazy pole inicializace s lambdas

Použití návratu uvnitř lambda?

Amazon Lambda na Firebase

Přesná definice "funkčního rozhraní" v jazyce Java 8

java 8 vnořených proudů

Java 8 - uloží lambdas do seznamu

Volitelné <List> Java 8 lambda výrazů dostat první prvek