IT-Swarm.Net

notifications

Konfigurace MantisBT pro odesílání e-mailů pomocí GMail

Má Wordpress má vestavěnou funkci zpráv pro prezentaci oznámení uživatelům?

Zobrazit zprávu správce o přesměrování

Odebrat oznámení o aktualizaci (pro všechny uživatele kromě služby ADMIN)

REST upozornění, když je publikován nebo aktualizován nový příspěvek Wordpress

Jak nejlépe zobrazit oznámení na front-endu pomocí příkladů zachycených výjimek

Jaké jsou výhody a nevýhody pro WordPress run newsletter v. Třetí strana newsletter?

3 různá oznámení