IT-Swarm.Net

numpy

Numpy nainstalujte na python3.3 - Instalujte pip pro python3

TypeError: ufunc 'subtract' neobsahoval smyčku s typem dtype ('<U1') dtype ('<U1') dtype ('<U1').

NumPy ValueError: Hodnota pravdy pole s více než jedním prvkem je dvojznačná. Použijte a.any () nebo a.all ()

Vektorizovaný způsob výpočtu řádkového produktu dvou matic se Scipy

numpy.random.choice vs random.choice

tensorflow záznam s float numpy array

Přizpůsobení štítku osy v kloubu s mořskými plody

Indexování numpy pole se seznamem n-tic

Podávání .npy (numpy soubory) do datového potrubí tensorflow

float16 vs float32 pro konvoluční neuronové sítě

tensorboard s numpy pole

co np.eye (n) [nparray] znamená?