IT-Swarm.Net

object

Rozdíl mezi objektem úložiště a ukládání souborů

Chyba spuštění '429': Součást ActiveX nemůže vytvořit objekt VBA

Jak přidat vlastnosti objektu PowerShell z matice