IT-Swarm.Net

parsing

Rozdíl mezi levým faktoringem a levostrannou rekurzí

Jaký je rozdíl mezi stromem abstraktní syntaxe a stromem konkrétní syntaxe?

Jaký je rozdíl mezi analýzou LALR a LR?

Syntetizované vs. zděděné atributy