IT-Swarm.Net

pointers

"<type> je ukazatel na rozhraní, nikoli rozhraní" zmatek "

golang: převést ukazatel ukazatele na rozhraní {}

Přidání pozorovatele pro KVO bez ukazatelů pomocí Swift