IT-Swarm.Net

pre-get-posts

Existuje způsob, jak použít $ query-> set ('tax_query' ve filtru pre_get_posts?

Upravené stránky taxonomie, vyloučené položky v taxonomiích podřízených dětí

Sticky Posts překračují příspěvky na limit počtu stránek

Jak pre_get_posts filtruje podle rolí v WP Správce

Zlikvidujte hlavní dotaz a nahraďte jej

Třídění příspěvků, které mají meta hodnotu, pak zbytek příspěvků

Přidání meta_key přes pre_get_posts způsobí, že navigace zmizí

pre_get_posts: použití tax_query pouze pro a typ příspěvku

pre_get_posts všechny příspěvky a vlastní příspěvek s určitým tagem

Post injekce - jak vyloučit původní příspěvek

pre_get_posts na stránce

Snažím se vyloučit prvních 5 příspěvků z první stránky na domovské stránce

pre_get_posts a stránka blogu

Použití relací k filtrování příspěvků - špatná věc?

Datum Dotaz na Pull aktuální a budoucí příspěvky

Pomocí filtru pre_get_posts můžete vyhledávat více řetězců na všech hodnotách meta

Proč nemají 'pre_get_posts' žádný účinek?

Objednání pomocí meta_key

Zobrazit všechny příspěvky, i když URL odkazuje na jeden

pre_get_posts dont fireing ... Každý ví, co je s mým kódem špatně?

Omezit vyhledávací dotaz na konkrétní datum

Jak moc post_status__not_in?