IT-Swarm.Net

properties

Získání výšky prvku

Převést statické proměnné z Java do Kotlin

Nastavit výchozí hodnotu pro vlastnost s definovaným getterem a setterem