IT-Swarm.Net

slug

Jak získat název pojmenování podle slug?

Existuje maximální délka slimáka?

Force post slug být automaticky generován z titulu na uložení

Jak zkontrolovat, zda slug existuje?

Jak přepsat slug vlastní stránky archivu typu příspěvku

Mohu použít číslo pro příspěvek/stránku slug?

Zobrazit všechny wp_get_post_terms slimáky

Odebrat Slug z vlastní příspěvek typu

Jak se dostat plné slug, včetně všech mateřských stránek

Jak zabránit duplicitním slimákům pro wp_insert_post?

Jak generovat slimáky?

WP připojil -2 až do konce mého slug. Kde jsou originály uloženy, abych je mohl smazat?

Přidat varování pro editaci tlačítka slug/permalink na obrazovce editoru.

Funkce seznam všech post slugs pro každé místo v mém WP databáze?

Odstraňte sliny starého a nepoužívaného vlastního příspěvku

Při návštěvě podstránky nebo jednoho příspěvku přidejte název nadřazené šablony do filtrů třídy těla

Namísto titulů tiskněte wp_list_pages

Musí být post_names jedinečné?

Jak mohu automaticky nastavit příspěvek, který byl publikován na základě názvu příspěvku?

Taxonomie slug jako název taxonomie

slug: měl bych používat pouze latinské znaky?

vlastní slim vždy končí na "-2"

Změňte místo slimák, ale udržujte starého

Wordpress nepřidává -2 k slimákům při ukládání příspěvku jako konceptu