IT-Swarm.Net

sockets

Co znamená „reset reset by peer“?

socket.emit () vs. socket.send ()

rozdíl mezi programováním soketů a programováním Http

Proč je vazba () používána v protokolu TCP? Proč používat pouze na straně serveru a ne na straně klienta?

Rozdíl mezi TCP Posluchač a Socket

Go, tcp příliš mnoho otevřených souborů ladění

Pochopení struct sockaddr

HAProxy nespustí, nelze vázat UNIX socket [/run/haproxy/admin.sock]

příklad vysvětlit unixovou doménu socket - AF_INET vs AF_UNIX

HAProxy nemůže navázat soket [0.0.0.0:8888]

Nastavení zdrojové IP adresy pro soket UDP

Zastavte makléře mosquitto (MQTT) z poslechu portu pomocí příkazového řádku

Jaký je rozdíl mezi Socket a RPC?