IT-Swarm.Net

stored-procedures

Jak předat parametr řetězce s operátorem IN v uložené proceduře SQL Server 2008

Jak zavolat uloženou proceduru v nástroji IBM System i Access for Windows GUI Tool