IT-Swarm.Net

uicollectionview

chování UICollectionViewFlowLayout není definován, protože šířka buňky je větší než widthView width

Jak zjistím, že UICollectionView byl načten zcela?

UICollectionView chyba tvrzení na zastaralé data