IT-Swarm.Net

iframe

Uklonite granicu iz IFrame-a

Promjena veličine iframe-a na temelju sadržaja

Kako primijeniti CSS na iframe?

Pozivanje JavaScript koda u iframe s nadređene stranice

Kako prepoznati da li se web stranica učitava u iframe ili izravno u prozor preglednika?

jQuery / JavaScript: pristup sadržaju iframea

Podesite širinu i visinu iframe-a prema sadržaju u njemu

Kako prisiliti vezu iz iframe-a da se otvori u roditeljskom prozoru

Mogu li na istoj stranici koristiti više verzija jQueryja?

Pozivanje funkcije roditeljskog prozora iz iframea

Okvir cijelog zaslona s visinom od 100%

Prevladavanje "Prikaz zabranjen X-Frame-Options"

YouTube Iframe ugrađuje automatsku reprodukciju

Kako centrirati iframe vodoravno?

Alternativa iFrames s HTML5

napravite iframe visinu dinamičnom na temelju sadržaja iznutra - JQUERY / Javascript

Napravite iframe da automatski podešava visinu prema sadržaju bez korištenja trake za pomicanje?

Odgovaranje iframe-a

Kako dopustiti http sadržaj unutar iframe-a na https web mjestu

Kako postaviti atribut iframe src iz varijable u AngularJS

Nije uspjelo učitavanje resursa: net :: ERR_INSECURE_RESPONSE

SecurityError: Blokiran je okvir s Origin pristupom okviru cross-Origin

Odgovarajući iframe pomoću Bootstrap

Nije uspjelo izvršiti 'postMessage' na 'DOMWindow': https://www.youtube.com! == http: // localhost: 9000

Kako postaviti iframe src u Angular 2 bez izazivanja iznimke "nesigurne vrijednosti"?