IT-Swarm.Net

ssl

ssl_error_rx_record_too_long i Apache SSL

SSL certifikat odbijen je pokušajem pristupa GitHubu preko HTTPS-a iza vatrozida

Java: Sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: ne može pronaći valjanu put certifikacije do traženog cilja

Kako stvoriti samopotpisani certifikat s OpenSSL-om

curl: (60) SSL certifikat: nije moguće dobiti potvrdu lokalnog izdavatelja

urllib i "SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED" Pogreška

Letsencrypt dodaje domenu postojećem certifikatu

Jesu li HTTPS URL-ovi šifrirani?

Nije moguće uspostaviti pouzdan odnos za SSL / TLS siguran kanal - SOAP

Kako do datoteke .pem iz .key i .crt datoteka?

Povjerenje svim certifikatima pomoću HttpClient preko HTTPS

Kako stvoriti HTTPS poslužitelj u Node.js?

Kako stvoriti .pfx datoteku iz certifikata i privatnog ključa?

HTTPS i SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE: provjera certifikata nije uspjela, CA je u redu

Omogućavanje Chromeu da prihvati samo-potpisanu potvrdu localhost

Upotrebom openssl za dobivanje certifikata od poslužitelja

Kako mogu postaviti GIT_SSL_NO_VERIFY samo za određene repozicije?

Nije moguće pronaći valjanu putanju certifikacije do tražene cilja - greška čak i nakon uvoza certa

Rješavanje javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Sun.security.validator.ValidatorException: PKIX staza nije uspjela Pogreška?

https veza pomoću CURL iz naredbenog retka

Python zahtijeva bacanje SSLError-a

Zanemarite nevažeći samopotpisani ssl certifikat u node.js s https.request?

Pretvori .pem u .crt i .key

provjera certifikata poslužitelja nije uspjela. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificate.crt CRLfile: nema

Kako s certifikacijskim tijelom potpisujete zahtjev za potpisivanje certifikata?

Kako odrediti datum isteka SSL certa iz certifikata kodiranog PEM-om?

Nije uspjelo učitavanje resursa: net :: ERR_INSECURE_RESPONSE

Nije moguće riješiti "nemogućnost dobivanja certifikata lokalnog izdavatelja" pomoću git-a u sustavu Windows sa samopotpisanim certifikatom

pip install nije uspjelo s "pogreška veze: potvrda potvrde [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] nije uspjela (_ssl.c: 598)"

file_get_contents (): SSL operacija nije uspjela s kodom 1. i još više

Zadatak SecurityProtocol u .NET 4.5

PHP - Pogreška SSL certifikata: nije moguće dobiti potvrdu lokalnog izdavača

SSL InsecurePlatform greška prilikom korištenja paketa Zahtjevi

InsecurePlatformWarning: Pravi SSLContext objekt nije dostupan. To sprječava da urllib3 pravilno konfigurira SSL

cURL error 60: SSL certifikat: nije moguće dobiti potvrdu lokalnog izdavača

CFNetwork SSLHandshake nije uspio iOS 9

Upozorenje na SSL vezu prilikom spajanja na MySQL bazu podataka

Ovaj certifikat ima nevažećeg izdavača Apple Push Services

Powershell Invoke-WebRequest ne uspijeva sa SSL / TLS sigurnim kanalom

Nevažeći samopotpisan SSL cert - "Nedostaje alternativno ime predmeta"

Nije moguće instalirati Python pakete [SSL: TLSV1_ALERT_PROTOCOL_VERSION]