IT-Swarm.Net

callbacks

Cum folosesc apelul de apel invers la crearea unui plugin de bord simplu

Add_settings_field () parametrizarea returnării apelurilor?

Cum să transmiteți argumentele din add_settings_field () la funcția de apel invers?

Problemă cu meniuri personalizate Wordpress

Actualizați numărul de termen folosind o funcție de apelare inversă

Cum pot conecta o solicitare Ajax într-un callback PHP?

Validare pagini multiple opțiuni pentru un plugin

Poate un apel de acțiune să împiedice părintele să continue executarea?

current_shortcode () - detectează codul scurt folosit în prezent

Cum să definiți un callback pentru un URI?

setări API: cum să creezi o casetă de selectare cu mai multe categorii de bloguri?

Cum să treci variabilă prin $ callback_args pentru add_meta_box

wp_insert_post () Callback?

Cum se validează matricea de setări de registru

înlocuiți clasa current_page_item din meniu

Redirecționare de imagini în noul media 3.5

Cum se poate utiliza o variabilă ca nume de funcție de retur pentru add_settings_field

PHP Avertisment: call_user_func () se așteaptă ca parametrul 1 să fie un callback valid

ob_get_clean returnează șirul gol, ob_get_flush ieșește șirul

Callback de apel scurt pentru add_action ('wp_footer')

wp enqueue script folosind scripturile din cdn cu un callback de siguranță

Utilizarea unei metode private ca apel de acțiune din interiorul unei clase

funcția de apelare implicită în wp_list_comments

URL callback în WordPress

Cum să obțineți alegerile de control de la obiectul de setare $ trecut la sanitize_callback

call_user_func_array () erori după migrarea site-ului cu InstantWP

Callback pentru wp.autosave.server.triggerSave ();

Wordpress REST API - Callbacks de permisiune

Setări Funcția de apelare a API-ului inserează citate html de nicăieri

Opriți publicarea

Cum verific dacă AJAX nonces sunt implementate corect?

Obțineți o variabilă returnată de la o funcție la funcția add_shortcode

Probleme cu apelarea comentariilor (Argumentul nr. 1 nu este un tablou?