IT-Swarm.Net

objective-c

Cum să apelați codul Objective-C de la Swift

Comenzile rapide din Obiectiv-C pentru a concatena NSStrings

Cum pot dezactiva ARC pentru un singur fișier într-un proiect?

Servicii de locație care nu funcționează în iOS 8

Ce este un tipedef enumerat în Obiectiv-C?

Constante în obiectivul-C

Cum pot converti o valoare NSString în NSData?

Cum pot crea programatic un UIButton de bază?

Generarea de numere aleatorii în Obiectiv-C

Cum puteți converti o string NSS într-un NSNumber

Apple Mach-O Linker Eroare la compilarea pentru dispozitiv

Cum folosesc NSTimer?

Înlocuire pentru dimensiuni învechiteWithFont: în iOS 7?

Cum pot importa codul Swift în Obiectiv-C?

Schimbați culoarea textului barei de stare în lumină în iOS 9 cu obiectivul C

Cum mă iterez asupra unui NSArray?

Care este diferența dintre clasele și metodele de instanță?

Înțelegerea dispatch_async

Eșec de construire a codului X "Simboluri nedefinite pentru arhitectură x86_64"

Cum să verificați dacă un NSDictionary sau NSMutableDictionary conține o cheie?

Setați programul UIButton title UILabel size size font programatic

Nu se poate ascunde bara de stare în iOS7

iOS 8 Instantaneul unei vizualizări care nu a fost redat rezultă într-o instantanee goală

@class vs. #import

Cum să setați titlul UIButton ca aliniere la stânga?