IT-Swarm.Net

wp-list-categories

Obțineți codul de categorie din categoria slug (nu funcționează)

Evidențiați categoria curentă din wp_list_categories

Link de categorii personalizate din wp_list_categories ()

Utilizarea separatorului cu wp_list_categories

Număr de categorii în cadrul linkului

Cum pot elimina etichetele de la wp_list_categories?

wp_list_categories () - adăugarea unui div la fiecare li?

get_the_category_list () nu îmi oferă toate categoriile

Inserați <ul> în meniul sub-copil

Deschideți un cuvânt din wp_list_categories

Cum puteți schimba numărul de articole de pe pagina de adăugare a pluginurilor noi din backend?

Cum se afișează toate categoriile în care este publicată o postare