IT-Swarm.Net

apache

"Yasaklanmış Bu sunucuya bağlan izniniz yok" hata mesajı

XAMPP, Apache - Hata: Apache beklenmedik şekilde kapanıyor

Apache 2.2 için mod_rewrite nasıl etkinleştirilir?

htaccess https: // www'ye yönlendiriliyor

WAMP yeşile dönmez. Ve VCRUNTIME140.dll hatası

Genel htaccess www'yi www olmayanlara yönlendiriyor

A2ensite için site hatası yok

AllowOverride tümünü ayarlama

.htaccess: Geçersiz komut 'RewriteEngine', belki yanlış yazılmış veya sunucu yapılandırmasında bulunmayan bir modül tarafından tanımlanmış

ssl_error_rx_record_too_long ve Apache SSL

Aynı Sunucuda Apache ve Node.js

Yerel ağ kullanıcılarının WAMP sitelerime erişmesini nasıl sağlayabilirim?

Yasak Bu sunucuya erişme/üretici izniniz yok

Yerel ağa (xampp) başka bir bilgisayardan LAN ağı üzerinden erişme - nasıl?

Apache başka bir bağlantı noktasına yönlendirme

ab yük testi

WAMP'ta Apache'nin port numarası nasıl değiştirilir?

WAMP 403 Windows 7'de yasak mesaj

İstisna işleyicide hata. - Laravel

apache, www'den www'ye olmayan

Dahili Hata 500 Apache, fakat kayıtlarda hiçbir şey yok mu?

SSL bağlantısı kurulamıyor, SSL sertifikamı nasıl düzeltirim?

Httpd 503 Hizmetini döndürüyor Tomcat 8 için mod_proxy ile Kullanılamıyor

Uzak sunucuyla SSL El Sıkışma Sırasında Hata

Nasıl yapabilirim PHP bana 500 Dahili Sunucu Hatası vermek yerine hatayı göster

Hata ayıklama .htaccess RewriteRule çalışmıyor

UAC Uyarısı ile Win 8.1'de XAMPP kurulumu

.htaccess http’i https’e yönlendirir.

httpd Sunucu başlatılmadı: (13) İzin reddedildi: make_sock: adrese bağlanamadı [::]: 88

SSL izin verilen maksimum uzunluğu aşan bir kayıt aldı. (Hata kodu: ssl_error_rx_record_too_long)

httpd-xampp.conf: localhost dışında harici bir IP'ye erişim nasıl sağlanır?

"make_sock: Apache'yi yeniden başlatırken [::]: 443" adresine bağlanamadı (trac ve mod_wsgi kurulumu)

i̇stenen url bu sunucuda bulunamadı

HSTS başlığını sadece HTTPS'de .htaccess'den nasıl ayarlayabilirim?

Apache xampp'ta çalışmaz

503 Hizmetinin Geçici Olarak Kullanılamıyor hatasının nedenini saptamak ve işlemek nasıl?

Apache web sunucusunda dizin listeleme nasıl etkinleştirilir

XAMPP'de Apache Sanal Konaklarını Ayarlama (Windows)

htaccess ile dizin girişini reddet

.htaccess/.htpasswd 500 Dahili Sunucu Hatası

htaccess index.php'yi url'den kaldır

Chrome'un HTTPS'ye yönlendirmesini nasıl önleyebilirim?

.Htaccess'te Apache zaman aşımı yönergesi nasıl arttırılır?

403 Yasak Bu sunucuya/klasör adına/erişim izniniz yok

java.lang.RuntimeException: org.Apache.hadoop.Hive.ql.metadata.SessionHiveMetaStoreClient örneği başlatılamadı

Apache kurulumu; libpcre hatası

Apache'de X-Frame-Options

Skype kurulumundan sonra XAMPP Apache sunucusu başlamıyor

apache mod_rewrite çalışmıyor veya etkin değil

XAMPP Apache Web sunucusu localhost MAC OS'de çalışmıyor

htaccess "order" Reddet, İzin Ver, Reddet

Kötü İstek Tarayıcınız bu sunucunun anlayamadığı bir istek gönderdi

Apache başlatılamadı - ServerRoot geçerli bir dizin olmalı ve belirtilen modülü bulamıyor olmalı

VirtualHost, Ubuntu 14.04'te her zaman varsayılan Host cihazını Apache ile döndürür

İnternet bağlantısı olmadan lan üzerinden Apache sunucusu çalıştıran siteye nasıl erişilir

Joker Alt etki alanı ve Statik Alt etki alanı için Virtualhost

Elastik fasulyede https zorlamak nasıl?

Apache2 otomatik olarak ubuntu liman işçisi konteynerinde nasıl başlatılır?

Apache ile oran sınırlamasını nasıl uygulayabilirim? (saniye başına istek)

'Svn/repo/db/txn-current-lock' dosyası açılamıyor: İzin reddedildi

SSL yükleme sorunu - "anahtar değer uyuşmazlığı" (ancak eşleşiyorlar mı?)

Windows'ta XAMPP - Apache başlatılamıyor

Uniq IP adresini Apache günlüğünden sırala

Yükleme başarılı oldu ancak Windows 7 sistemimde Apache 2.4 başlatılamadı

apache'de Access-Control-Allow-Origin başlığına sahip birden fazla alanı yönetin

Apache'de "Üstbilgiden önceki komut dosyası çıktısı" hatası

Bu sunucuya erişme/erişim izniniz yok

Apache "modül başlatılamıyor" çünkü modülün ve PHP'nin API'si değiştirildikten sonra eşleşmiyor PHP yapılandırma

phpmyadmin "Bulunamadı" yüklendikten sonra Apache, Ubuntu

Açısal 2'yi Apache Sunucusuna Dağıtın

configure: error: APR bulunamadı. Lütfen belgeleri okuyun

XAMPP PORT 80 Apache yapılandırma dosyasında Meşgul/EasyPHP hatasıdır:

Seçenekler FollowSymLinks veya SymLinksIfOwnerMatch kapalı

404 Bulunamadı İstenilen URL bu sunucuda bulunamadı

SSL ile Apache Adı Sanal Konak

Yasak Bu sunucuya erişim izniniz yok. Centos 6/Laravel 4

htaccess görüntü ve css için önbellekleme tarayıcı kaldıraç

CSS, JS ve Görseller'de zaman aşımını nasıl ayarlarım?

Başlık eklemek için bir HTTP proxy ayarlama

günlük 12:00 cron kullanarak Apache servisini otomatik olarak yeniden başlatın.

SVN Hatası E175002

apache ProxyPass: orijinal IP adresinin korunması

Tomcat 7 - 'sistem özelliklerini' nerede ayarlayabilirim?

Sadece Ham Günlük Dosyasını Göndererek Çevrimiçi Tabanlı Apache Web Günlüğü Analizörü

Apache ile takma ad dizininde 403 Yasaklanıyor

Tomcat’ta HTTP’yi HTTPS: PORT’a yönlendirme

Apache'den Tomcat'e nasıl yönlendiririm?

Apache'de Ubuntu hatası: (98) Adres zaten kullanımda

Apache2’de SSL yüklü, ancak HTTPS çalışmıyor

.Php uzantısını mod_rewrite ile kaldırma

AngularJS: Çapraz Orijinallik İsteği Engellendi: Aynı Orijinallik İlkesi uzak kaynağı okumaya izin vermiyor

Nasıl Apache httpd.conf içine tam bir satır olarak yorum eklenir?

Apache http sunucusu msi yükleyicisini bulamıyorum

Apache 2.4 + PHP-FPM ve Yetkilendirme başlıkları

Yerel ağdaki wamp sunucusuna erişilemiyor

apache'de TLS_FALLBACK_SCSV nasıl etkinleştirilir?

AH00161: sunucu MaxRequestWorkers ayarına ulaştı, MaxRequestWorkers ayarını yükseltmeyi düşünün

OS X El Capitan yükledikten sonra Apache çalışmıyor

Apache Camel: "direct: start" bitiş noktası - ne anlama geliyor?

Başlangıçta Apache web sunucusu hatası

Debian'da Apache çalıştıran WordPress için doğru izinleri nasıl alabilirim

WordPress V2 REST-API: Bitiş Noktaları 404?

WordPress web sitelerinin site/sayfalardaki nasıl artırabilirim?

Bir WordPress sitesini "hareketli" yapmak için en iyi yöntemler?

WordPress ile kullanmak için bazı iyi Apache ayarları nelerdir?

Wordpress nasıl yapılandırılır, kendi her şeyi panodan yükseltilebilir/yüklenebilir