IT-Swarm.Net

c

Bir dizinin tüm üyelerini aynı değere nasıl başlatabilirim?

SQLite'ın saniyede INSERT performansını arttırmak?

C'deki fonksiyon işaretçileri nasıl çalışır?

C ne yapar ??! ??! operatör mü?

C de boolean değerleri kullanma

C de "statik" ne demektir?

C rasgele bir int nasıl oluşturulur?

Kaynak dosyalar arasında değişkenleri paylaşmak için extern'i nasıl kullanırım?

Bool için printf format belirteci nedir?

Nedir ":-!!" C kodunda mı?

Printf içinde çift için doğru format belirticisi

typedef struct vs struct tanımları

Malloc sonucunu aldım mı?

C size_t nedir?

Malloc ve calloc arasındaki fark?

Mojave'ye yükselttikten sonra Mac'teki C programı derlenemiyor

C önişlemcisi neden "linux" kelimesini "1" sabiti olarak yorumluyor?

İf-else bloğundaki 'if (0)' bloğunun amacı nedir?

Bir dize C tamsayıya dönüştürmek nasıl?

İnteger C dizgesine nasıl dönüştürülür?

Bir tanım ile beyan arasındaki fark nedir?

makefile: 4: *** eksik ayırıcı. durdurmak

C programlama dili standartlarına uygun bir yapı nasıl başlatılır?

Birim Testi C Kodu

C'deki const / literal dizelerini nasıl birleştiririm?

ENOENT neden "Böyle bir dosya veya dizin yok" anlamına geliyor?

C "imzasız uzun" nasıl yazdırılır?

.A ve .so dosyasi nedir?

Bir dosyanın boyutunu C cinsinden nasıl alabilirim?

Öğretim görevlisimin yazdığı tüm C dosyaları neden ilk satırda tek bir # ile başlıyor?

"Statik" bir fonksiyon nedir?

İkili formatta yazdırmak için bir baskı dönüştürücü var mı?

Hangisi daha hızlı: süre (1) veya süre (2)?

*, /, +, -,% operatörleri kullanmadan bir sayıyı 3'e bölün

C dizesinde bir dizi dizini nasıl oluşturabilirim?

Karışık C Kod Yarışması 2006. Lütfen sykes2.c'yi açıklayın.

C MIN ve MAKS

"statik const" vs "#define" vs "enum"

printf () hex için biçimlendirme

Konsol penceresinin Visual Studio C/C++ Console uygulamasında kapanmasını önleme

Char s [] ve char * s arasındaki fark nedir?

C int64_t türü nasıl yazdırılır

C işaretçi dizisine / işaretçiler dizisinin netleştirilmemesi

Printf, dizgede yeni bir satır olmadıkça çağrıdan sonra neden düzleşmiyor?

Linux'ta pthread_create için tanımsız başvuru

Rand () kullanırken neden bu belirli renk desenini alıyorum?

C'de bir dosya olup olmadığını kontrol etmenin en iyi yolu nedir?

uyarı: örtük işlev bildirimi

Neden “while (! Feof (file))” her zaman yanlıştır?

.Txt dosyasına yaz?

Neden bir yapıyı C de bu kadar sık ​​yazmalıyız?

C’de stderr’e nasıl yazdırabilirim?

Segmentasyon hatası nedir (çekirdek atıldı)?

Tanımlayıcı C Kitap Rehberi ve Listesi

C char array başlatma

C de 2 ondalık basamağa yuvarlama sayısı

C'deki sınırlayıcılarla dize ayır

C "int" 2 bayt veya 4 bayt boyutu mu?

C bir numaralandırılmış türü (enum) nasıl tanımlanır?

Dizilerde, neden bir [5] == 5 [a] olduğu?

C satır satır satır oku

Char array vs char pointer char arasındaki fark nedir?

C'ye nesne yönelimli kod yazabilir misin?

Bir int C dize dönüştürmek nasıl?

C'deki ok operatörü (->) kullanımı

C programının yürütme süresi

Tüm global değişkenler / yerel değişkenler yazdırılıyor mu?

Printf ailesini kullanarak bir size_t değişkenini taşınabilir bir şekilde nasıl yazdırabilirim?

Dizeleri nasıl düzgün bir şekilde karşılaştırabilirim?

Char * ve const char * arasındaki fark?

Bool yerel bir C tipi midir?

LD_PRELOAD numarası nedir?

C'de bir dizi yapıyı nasıl yapıyorsunuz?

C'nin printf işaretindeki% (yüzde) işaretinden nasıl kaçılır?

Bir dize değişmezini C/Objective-C içindeki birden fazla satıra nasıl bölerim?

Sondaki yeni satır karakterini fgets () girişinden çıkarma

C işlevindeki bir `yapı 'döndür

Neden çift işaretçi kullanıyorsunuz? veya Neden işaretçiler için işaretçiler kullanıyorsunuz?

C dizisinde başlatma ile ilgili karışıklık

kapatma soketi vs kapat?

C içinde tek char için scanf nasıl

'Errno'nun ne anlama geldiğini nasıl bilebilirim?

C'deki Bit Tersine Çevirme İçin En Verimli Algoritma

C varsayılan argümanlar

Negatif sayılarla Modulo işlemi

Fprintf, printf ve sprintf arasındaki fark?

Malloctan sonra ücretsiz olmadığınızda GERÇEKTEN neler oluyor?

Öndeki/sondaki boşlukları standart bir şekilde nasıl kesebilirim?

Neden alloca () kullanımı iyi bir uygulama olarak düşünülmüyor?

#pragma pack etkisi

C standart kütüphane başlıkları için Eclipse CDT ile "Çözümlenmemiş ekleme" hatası

Kayan nokta değerinin kesinliğini korumak için Printf genişlik belirteci

linux c programında bir pthread iplik kimliği nasıl elde edilir?

Tamsayı esaslı bir güç fonksiyonu kullanmanın en etkili yolu pow (int, int)

Onaltılı dizgiyi (char []) int ye dönüştürür?

Scanf kullanarak boşluk girilmesine nasıl izin verirsiniz?

Strtok (), dizgiyi C'deki belirteçlere nasıl böler?

Bağlantının reddedilmiş hatalarının sebepleri neler olabilir?

Bir aralıktaki rasgele tam sayı nasıl oluşturulur

char dizisini temizleme c