IT-Swarm.Net

encoding

Dizeleri Java'da UTF8 bayt dizilerine dönüştürme ve dönüştürme

PHP soru işareti olan küçük siyah elmasları gösteren çıktı

Java: Bir akışın doğru karakter kümesi kodlaması nasıl belirlenir

Microsoft Excel, dosyaları kaydederken hangi karakter kümesini kullanır?

Visual Studio'da standart kodlama nasıl ayarlanır

XmlReader'ın karakter kodlaması nasıl değiştirilir?

URL kodlama yapmak için C # yöntemi?

Python'un kodlayabileceği tüm kodlamaların bir listesini alın

HttpServletResponse kodlamasını değiştirin

Windows-1252-UTF-8 kodlaması

Bir komut dosyasında vim aracılığıyla utf-8 Dosya Kodlamasını değiştirin

Hata: "Giriş UTF-8 uygun değil, kodlamayı belirtin!" PHP'nin simplexml_load_string kullanarak

Python kaynağında utf-8 kodlaması ile çalışmak

Tam bir k ary ağacındaki yaprak sayısı bakımından toplam düğüm sayısı nedir?

Eclipse'de UTF-8 kodlaması nasıl desteklenir

Ayar PHP utf-8'e varsayılan kodlama?

java.sql.SQLException: Hatalı dize değeri: '\ xF0\x9F\x91\xBD\xF0\x9F ...'

Dize C # UTF-8'e nasıl dönüştürebilirim?

PHP'de metin dosyası kodlaması nasıl ayarlanır?

Node.js’de URL bileşeni kodlaması

php fputcsv ile dosyaya utf-8 karakter yazmak

PowerShell'den UTF-8 çıkışı

Bu INSANE boşluk karakteri nedir ??? (Google Chrome)

MySQL'de utf8mb4 ve utf8 karakterleri arasındaki fark nedir?

UTF-8 ve Unicode arasındaki fark nedir?

Kodlamayı algıla ve her şeyi UTF-8 yap

Anlamı - <? Xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?>

Java'da Varsayılan Karakter Kümesi / Kodlamayı Nasıl Bulunur?

Ne zaman encodeURI/encodeURIComponent yerine escape kullanmanız gerekir?

Bir metin dosyasının kodlamasını/kod sayfasını nasıl tespit edebilirim

URL'leri C++ ile kodlama/kod çözme

Python'da bir dosyayı utf-8'ye nasıl dönüştürebilirim?

Temel 64 kodlaması ne için kullanılır?

URL'yi Excel VBA'da bir dizgiyi nasıl kodlayabilirim?

HttpWebResponse ile kodlama sorunu

URL’yi JavaScript’te kodla?

Baş aşağı bir şapka karakteri var mı?

Varsayılan Java karakter kodlamasını ayarlama?

PHP ile MySQL için kullanılacak en iyi harmanlama nedir?

Nasıl alınır ASCII C # içindeki dizgenin değeri

ASCII olmayan karakterleri MySQL'de nasıl bulabilirim?

XmlWriter ile utf-16'nın xml digerine bir kodlama niteliği nasıl verilir?

Metin kodlaması nasıl belirlenir?

Java'da XML için metin verilerini kodlamayı en iyi yolu?

Kod çözme/kod çözme arasındaki fark nedir?

SVN'ye bir dosyayı ikili değil metin olarak işlemesini açıkça söyleme

El ile bir kodlama belirtmeden, C # 'daki dizgelerin tutarlı bir bayt temsilini nasıl elde ederim?

Java - String'i geçerli URI nesnesine dönüştür

C # StreamReader kullanarak yabancı karakterleri okumak Yardım

Bir sorgu dizesini javascript'te başka bir sorgu dizesinin değeri olacak şekilde kodlamak nasıl?

Bash'de 4 basamaklı bir Unicode karakterini nasıl yankıyorsunuz?

Java’daki URL’leri nasıl kaldırırsınız?

Java'da ISO-8859-1 ve UTF-8 arasında nasıl dönüştürebilirim?

XML/HTML için NSString'i kodlayın

Unix'te bir dosyanın kodlamasını script (ler) ile nasıl bulabilirim?

Windows cmd kodlama değişikliği Python çökmesine neden oluyor

Hangi kodlama\x (ters eğik çizgi x) önekini kullanır?

Default.html için Karakter Kodlamasını UTF-8 olarak nasıl ayarlarım?

Bir URL'den veri almak ve kodlama karışıklığı olmadan C #. NET'te ikili bir dosyaya kaydetmek nasıl?

SQL Server Management Studio'da yeni bir satır karakteri nasıl yazılır

Bir MySQL veritabanı/tablosu/sütununun hangi karakteri ayarladığını nasıl görebilirim?

jQuery HTML verilerini gönderir POST

UTF-8 ile Lateks listeleri (veya en azından almanca umlauts)

Cmd.exe hangi kodlama/kod sayfasını kullanıyor?

PHP + SQL Server - Bağlantı için karakter kümesi nasıl ayarlanır?

Toplu iş dosyası kodlaması

Bir dizede � nasıl değiştirilir?

UTF8 kodlu karakterin WIN1252'de eşdeğeri yoktur

linux Shell komut dosyası: baytla onaltılı string

Boşluk karakterini kodlayan URL: + veya% 20?

Python'da URL parametreleri yüzde olarak nasıl kodlanır?

FFMPEG günlük kaydını nasıl etkinleştiririm ve FFMPEG günlük dosyasını nerede bulabilirim?

BOM olmadan UTF-8 ve UTF-8 arasındaki fark nedir?

Unicode, UTF-8, UTF-16 nedir?

Python'un varsayılan kodlamasını değiştirme

Bir kesme işareti (') yerine â € ™ alma PHP

Dizenin URL kodlu olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

2-bayt UTF-8 dizisinin geçersiz baytı 2'si

Nasıl yapılır PHP Chunked cevabı oluşturmak

çok baytlı karakter kodlamaları için ucfirst () işlevi

"\ U00a0" ile bir dize var ve "" ile değiştirmem gerekiyor str_replace başarısız oluyor

Varsayılan kodlama ASCII olduğunda neden Python unicode karakterler basıyor?

MySQL tablosunu UTF-8 olarak nasıl değiştiririm?

yakut 1.9: UTF-8’de geçersiz bayt dizisi

Maven’de kodlama nasıl yapılandırılır?

JDBC karakter kodlaması

Özel bir karakter Kabuk betiğinden posta yoluyla nasıl gönderilir?

urlencoded İleri eğik çizgi URL'yi kırıyor

HttpServletRequest - setCharacterEncoding hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyor

C # ve HtmlAgilityPack kodlama sorunu

MySQL'de ayarlanmış olan MySQL varsayılan karakterini UTF-8 olarak değiştir.

Windows'ta bir dosyanın kodlamasını al

Geçersiz UTF-8 karakterlerinin kullanıcı girişi nasıl yapılır?

URL Sorgu için NameValueCollection?

Android. Web Görünümü ve loadData

Neden kesme tahtası ve tire gibi semboller web sitemde siyah elmasla değiştiriliyor?

Sistemin varsayılan kodlaması yerine bir kavanozun (veya kavanozun içinde çalıştığı jvm'nin) utf-8 kullanmaya zorlanması

Java/Groovy'de Base64 kodlaması

UTF8 kodlamalı Excel'den CSV'ye

Python: dizeyi UTF-8'den Latin-1'e çevir