IT-Swarm.Net

entity-framework

'System.Data.SqlClient' değişmez adıyla ADO.NET sağlayıcısı için Entity Framework sağlayıcısı bulunamadı

Kod birinci vs Model / Veri tabanı ilk

EF Migrations: Geri alma son uygulanan geçiş mi?

Entity Framework tarafından oluşturulan SQL'i nasıl görüntülerim?

Varlık-Çerçeve Geçişlerini Sıfırla

Entity Framework: "Mağaza güncellemesi, ekleme veya silme deyimi beklenmeyenlerde satır (0) etkiledi."

Varlık Çerçevesi 6 Kod ilk Varsayılan değer

Entity Framework'te birden fazla satırı nasıl silerim (foreach olmadan)

Parametreleri DbContext.Database.ExecuteSqlCommand yöntemine iletmek nasıl?

Yabancı anahtar özelliklerden biri veya daha fazlası kullanılamaz duruma geldiğinden ilişki değiştirilemedi

Varlık Çerçevesi: Bir Veritabanı, Birden Çok DbContexts. Bu kötü bir fikir mi?

Entity çerçevesinde toplu ekleme performansını iyileştirme

Entity Framework Elektrikli El Aletleri Visual Studio 2015'te nasıl kullanılır?

Varlık çerçevesinde açık bir göç oluşturulamıyor

Entity Framework'te nesne olup olmadığını kontrol etmenin en iyi yolu?

Varlık alanına devredilebilir özellik, Önce Kodla Varlık Çerçevesi

İlk taşıma kodunu nasıl devre dışı bırakabilirim

'Update-Database' terimi bir cmdlet'in adı olarak tanınmıyor

EF Çekirdek araçları sürüm güncelleme 2.1.1

Son Eklenti Ekleme komutunu nasıl geri alabilirim?

Varlık çerçeve kodu ilk boş yabancı anahtar

NOLOCK ile Varlık Çerçevesi

EF 5.0.0.0'ı indirdikten sonra dosya veya derleme 'EntityFramework' yüklenemedi -> 4.3.1.0

Entity Framework Entity Connection kullanırken MetadataException

Entity Framework 4.0: Hata 113: Çokluk Role'de geçerli değil

önce entity framework kodunda, KeyAttribute’in birden fazla sütun üzerinde

VS2017'de SQLite sağlayıcısı

Bir edmx tarayıcıyı kullanaraklerinizi nasıl güncellersiniz?

EntityTypeBuilder, EF Core'da ToTable için bir tanım içermiyor

Hata 6002: Tablo/görünümde tanımlanmış bir birincil anahtar yok

Önce mevcut veritabanı koduna yeni tablo nasıl eklenir

'System.Data.SqlServerCe.4.0' değişmez adıyla ADO.NET sağlayıcısı için Entity Framework sağlayıcısı bulunamadı

Dinamik proxy'leri varlık çerçevesi 4.1 ve MVC3 ile etkinleştirmeli veya devre dışı bırakmalı mıyım?

EntityFramework Çekirdek otomatik geçişler

ObjectStateManager'da aynı anahtara sahip bir nesne zaten var. ObjectStateManager, aynı anahtarla birden fazla nesneyi izleyemiyor

Komut tanımı yürütülürken bir hata oluştu. Ayrıntılar için iç istisnaya bakın

Yeni bir DbContext'i çağırırken DbContextOptions'a neler giriyor?

Varlık Çerçevesi ve MongoDb

Varlık Çerçevesi - Hata 11007: Varlık türü eşlenmedi.

Önce EF 6 veritabanı: Saklı yordamlar nasıl güncellenir?

ASP.Net MVC 5 Kimliği'ne yabancı anahtar referansı nasıl eklenir?

Varlık Çerçevesinde veri klonlama

EF Veri geçişleri, yeni geçiş eklerken değişiklikleri algılamayacak

Varlık Çerçevesi: Geçersiz sütun adı 'OrganizationStructure_ID'

EF Kodu Önce bana hata veriyor IDENTITY_INSERT KAPALI olarak ayarlandığında 'Kişiler' tablosundaki kimlik sütunu için açık bir değer eklenemiyor.

Eşleme yaparken değeri dönüştür

Önce EF Kodu için ProviderManifestToken nasıl yapılandırılır

Varlık çerçevesi

EF 4.1 Kodu İlk hata - SomeType varlık tipi geçerli bağlam için modelin bir parçası değil

Entity Framework Code First'e bir işletmenin çocuğunu ve torun öğelerini nasıl hevesle dahil edebilirim?

AsNoTracking () için genel ayar?

DbGeography noktasını Enlem ve Boylamdan itibaren yapılandırın mı?

Varlık çerçevesi - "Parçaların haritalanmasında sorun" -error. Bu hatanın açıklamalarını anlamama yardım et

EF7: 'Eklenti' terimi bir cmdlet adı olarak tanınmıyor

Yabancı kod alanların alt çizgi kodunu ilk önce sözleşmeye göre nasıl kaldırırım?

Bir veri sayfasını sorgulamanın ve varlık çerçevesi 4.1'de toplam sayımı elde etmenin daha iyi yolu?

Değer sıfır olamaz. Parametre adı: entitySet

Varlık çerçevesi performans sorunu, saveChanges çok yavaş

Bağımlı işlemler için geçerli bir sipariş belirlenemedi

Entity Framework 5 Kodunu İlk Kullanarak bir Varlığa CreatedDate Ekleme

'Scaffold-dbcontext' terimi bir cmdlet, fonksiyon, script dosyası veya çalıştırılabilir programın adı olarak tanınmıyor

Entity Framework geçişleriyle ilk oluşturma yok

veri okuyucusunda aynı ada sahip ilgili bir sütuna sahip değil

EF 5. "Veri kaybına neden olacağı için otomatik geçiş uygulanmadı" - yalnızca sütun adını değiştirdi

Entity Framework 4: Tek Kayıt Seçme

İlk Kod ile arayüz özellikleri nasıl kullanılır?

Varlık Çerçevesi Bire Bir Haritalama Sorunları

System.Collections.Generic.Len nesne türünden eşleştirme yok, EF 4.3'te parametrelerle saklı proc yürütülürken listeleniyor

Visual Studio 2015 Güncelleştirmesi 2, EF ters kod mühendisi vsix'i kırdı

Varlık Çerçevesinde Varolan Bir Tabloya Yeni Bir Sütun Ekleme

Entity Framework Code First ve Bağlantı Dizesi Sorunu

Entity Framework neden Saklı Prosedürün sütun bilgilerini göremiyor?

Entity Framework ExecuteStoreQuery kullanarak bir DataTable döndürme

DbEntityEntry'i alay etmek veya taklit etmek veya yeni bir DbEntityEntry oluşturmak

Bir güvenlikını tersine mühendislik tesisi gezinti özelliği

Bir varlık özelliğini Entity Framework 4.1 "yalnızca kodu" akıcı API kullanarak nasıl eşleştiririm?

EF Veri Modeline Görünüm Eklenemiyor

Çıkış parametresi değerini al

Entity Framework Göçler, yabancı anahtar kısıtlamaları nedeniyle masaya düşemiyor

Veritabanının oluşturulmasından bu yana 'DataContext' bağlamını destekleyen model değişti

Entity Framework Çekirdeği: Nasıl çözülür FOREIGN KEY kısıtlamasıyla tanışma, döngülere veya çoklu basamaklı yollara neden olabilir

Önce EF Kodu'ndaki bir tablo ilişkisinde Cascade Sil'in etkin olduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

Bu işlem 'ana' veritabanına bağlantı gerektiriyor

Entity Framework Validasyon karışıklığı - '128' maksimum string uzunluğu

Birisi neden EF 5 beta’yı test ederken bu hatayı almaya devam ettiğimi anlayabilir mi?

EF modeliyle ilk SimpleMembership'i kullanma

Entity Framework: Yabancı Anahtarları geçersiz kılmak için Cascade-Delete nasıl yapılandırılır

MVC3 ve Kod İlk Göçleri - "blah" bağlamını destekleyen model veritabanı oluşturulduğundan beri değişti "

Varlık çerçevesini kullanarak tam metin araması nasıl yapılır 6

Hata 3002'yi nasıl ortadan kaldırabilirim?

Meta veri dosyası bulunamadı - Data.Entity.Model

Entity Framework 6 + SQLite

Entity Framework ile işlemler nasıl kullanılır?

Görüşler ve Varlık Çerçevesi

Entity Framework’te WillCascadeOnDelete nasıl çalışır?

Paket yöneticisi penceresinde yürütülen koddan konsolu veya hata ayıklamayı nereden bulabilirim?

Varlık Çerçevesinde Sayfalama

"Veritabanından Güncelleme Modeli" tür değişikliği görmüyor

Birden Çok Proje İçin ADO.NET Varlık Bağlantı Dizesi

Entity Framework 7'yi kullanarak sorguları nasıl günlüğe kaydedebilirim?