IT-Swarm.Net

int

32 bit işaretli bir tamsayının minimum değeri nedir?

Kotlin Derleme Hatası: Sağlanan argümanlarla aşağıdaki işlevlerden hiçbiri çağırılamaz