IT-Swarm.Net

java-ee

Java EE 6: Hedef Ulaşılamıyor, 'helloBean' tanımlayıcısı boş bırakıldı

java.

Java EE API'leri olan kullanım dışı JPMS modülleri için değiştirmeler

Java SE / EE / ME arasındaki fark?

Jdk1.7/jre/lib/rt.jar üzerindeki erişim kısıtlaması

Statik içerik sunmak için servlet

Netbeans performansı nasıl arttırılır?

Request.setAttribute bir JSP sayfasında kullanma

JMX’i Websphere’de nasıl etkinleştirirsiniz?

Enums'in JPA harita koleksiyonu

GetRealPath () bir .war dosyası ile konuşlandırıldığında null değerini döndürüyor?

Tomcat'ta farklı uygulamalar arasında oturum durumunu paylaşmanın bir yolu var mı?

Java Web Uygulaması: Önbellekleme teknikleri nasıl uygulanır?

Java'da StackOverflowError nasıl kullanılır?

JSESSIONID kullanarak bir Java oturumunu manuel olarak nasıl yükleyebilirim?

NoInitialContextException hatası

.war vs .ear dosyası

EntityManager.find () vs EntityManager.getReference () ile JPA ne zaman kullanılır?

Çoktan çoğa ilişkiye geçme

JSF, Servlet ve JSP arasındaki fark nedir?

Vatansız ve Durumlu Kurumsal Java Fasulye

EJB3 işlem geri dönüşü

JSP/Servlet kullanarak dosyaları sunucuya nasıl yükleyebilirim?

@Resource UserTransaction ve EntityManager.getTransaction () arasındaki fark nedir

Spring, Struts, Hibernate, JavaServer Faces, Goblen arasındaki fark nedir?

Zaten kullanımda olan adres: JVM_Bind

Tomcat'tan sunucu bağlantı noktası numarasını talep etmeden al

java.net.SocketException: Tanınmayan Windows Soketleri hatası: 0: JVM_Bind (JBOSS)

Kavanoz Eclipse gömülü olan maven deposuna nasıl kurulur?

bahar mvc 3 içinde başlık yok önbellek başlık nasıl

Eclipse doğrulama hatası "Belge için dilbilgisi kısıtlaması algılanmadı" düzeltmesi nasıl yapılır?

tomcat istenen kaynak () kullanılamıyor

Jersey JSON POJO desteğini nasıl kullanırım?

Maven ile EAR'ın içine WAR nasıl eklenir

Birden çok sunucu uygulamasından sonra orijinal istek URL'sini bir sunucu uygulamacığından/jsp'den nasıl alabilirsiniz?

Savaş uygulaması adını savaş dosyası adından ayırma

JBoss 4.2.x'ten JBoss 5.x, 6.x, 7.x ve WildFly 8.x'e yükseltmenin faydaları (ve ipuçları)?

Java Servlet Nedir?

java EE uygulamasında

JPA ek açıklamaları ile birleştirme tablosu nasıl oluşturulur?

@EJB veya @Inject kullanmalı mıyım

Java RMI Connect İstisnası: Bağlantı Host/zaman aşımına uğramadı

org.hibernate.ObjectNotFoundException: Belirtilen tanımlayıcı ile bir satır yok, ancak

MappedBy'yi hazırda bekleme modunda açıklayabilir mi?

İlkbaharda abstract = "true" ile ne kastedilmektedir?

Server.xml üzerinden Tomcat haritalama içeriği

Birden fazla sonuç kümesi döndüren sorgular

JPA ve Hibernate arasındaki fark nedir?

Karınca yapı çalışmıyor: bir javac derleyicisi bulunamıyor

Belirli bir arabirim uygulayan tüm sınıfları bulma

Senkron kullanım için JMS Geçici Kuyruğu kullanmak iyi bir uygulama mıdır?

JSP üzerinden BLOB (resim) göster

'Null' bağlantı URL'si için '' sınıfında JDBC sürücüsü oluşturulamıyor: Bu istisnayı anlamıyorum

java.library.path içinde sqljdbc_auth yok

Java ile SSL Sertifikası Hatalarını Yoksay

@EJB ek açıklamaları ne işe yarar?

Yapı planı hesaplanamadı: Eklenti org.Apache.maven.plugins: maven-resources-plugin: 2.5 veya bağımlılıklarından biri çözülemedi

Intellij IDEA Java sınıfları kaydetme sırasında otomatik derleme yapmıyor

Java sınıfındaki WEB-INF klasörü altındaki bir dosyaya nasıl erişilir

Tüm Maven bağımlılıklarını Arquillian'a eklemek

CDI: beans.xml, sizi nereye koyacağım?

JSF KomutDüğmesi eylemi başlatılmadı

Java Çalışma Zamanı Ortamı tarafından önemli bir hata algılandı: bilgisayardaki SIGSEGV (0xb) = 0x00002b2f7e9b2744, pid = 28778, tid = 1138739520

tcnative-1.dll Bir IA 32-bit platformda AMD 64-bit .dll yüklenemiyor

Date Param Java ile URL'den Restful yöntemini kullanın

Bahar uygularken ApplicationContext.getBean () kullanmaktan nasıl kaçınılır? IOC

kulak dosyası oluşturma ve içine savaş ve jar dosyaları ekleme

Web.xml dosyasında oturum TimeOut

HttpSession zaman aşımından sonra yönlendirme

javax.naming.NoInitialContextException - Java

Web Sunucusu + Uygulama Sunucusu ile Java EE Uygulaması

Spring güvenliğinde intercept-url kullanımı

Lütfen CDI’da @Produces ek açıklamasını açıklayın

javax.naming.NameNotFoundException: Bu bağlamda ad bağlı değil. Bulunamadı

Java EE 6'daki JPA2 EntityManager'dan Veri Kaynağı veya Bağlantı Nasıl Elde Edilir

İstisna: com.Sun.jersey.spi.inject.Errors $ ErrorMessagesException

DoGet, doPost ve service ne zaman kullanılır?

Tomcat'ın bilinmeyen sürümü Tomcat-7.0.42 ile belirtildi.

java.lang.ClassNotFoundException: org.Apache.commons.lang.StringUtils, BaseClassLoader'dan

jersey NoClassDefFoundError: org/objectweb/asm/ClassVisitor istisnası

X isimli EntityManager için Kalıcılık sağlayıcı yok

CDI kullanarak Java EE uygulamalarında EntityManager'a referans alma

Bağımsız bir Java programında ilk kontekst

Tüm uygulamalarda bir veritabanı bağlantı nesnesini nasıl kullanabilirim?

JPA için şablon: Varlıktan Veri Aktarım Nesnesi DTO Oluşturma ve DTO'yu veritabanına birleştirme

ProceedingJoinPoint'ten bir yöntemin not değeri nasıl alınır?

Farklı web hizmetlerine birden çok zaman uyumsuz istek nasıl gönderilir?

JSR-356 @ServerEndpoint'ın @Message öğesinden ServletContext ve HttpSession'a erişme

Hazırda bekleme özel durumu _ $$ _ javassist_0, javassist.util.proxy.Proxy dosyasına aktarılamaz

EAR dağıtımı yapılırken sınıf baytları bulundu, ancak defineClass () hata için başarısız oldu

Pom.xml dosyasında "Tomcat7-maven-plugin" nasıl yapılandırılır?

İsteğe bağlı uzun parametre var, ancak boş değere çevrilemiyor

otomatik olarak oluşturulan sınıflar için bir @ XmlRootElement ek açıklamasının eksik olması nedeniyle, öğe olarak marshal türü oluşturamıyor

request.getScheme (), java'da https döndürmek yerine http döndürüyor

Birden fazla JVM vs tek uygulama sunucusu

AspectJ Maven Plugin projemi derleyemiyor

Eclipse'deki Glassfish 4.1'e bir uygulama dağıtılamıyor

wildfly: yapılandırma dizininden özellikleri okuma

Java Quartz zamanlanmış İş - İşin eşzamanlı yürütülmesine izin vermez

Bir json dosyasına gson ile veri kaydetmek nasıl?