IT-Swarm.Net

jpa

JPA EntityManager: Neden birleştirme () yerine persist () kullanılır?

GetOne ve findOne yöntemlerini kullandığınızda Spring Data JPA

java.lang.IllegalArgumentException: Ayrılmış bir örneği kaldırma com.test.User # 5

Persistence.xml yapılandırma dosyası olmadan JPA EntityManager oluşturun

JPA 2.0, Ölçüt API'si, Alt Sorgular, İfadelerde

JPA'nın EntityManager createQuery () ve createNamedQuery () vs

basamaklı PERSIST işaretlenmemiş bir ilişki yoluyla yeni bir nesne bulundu

Varlık yöneticisi yerel sorgusunu kullanarak JPA'ma ekleme

Geri arama olayında Otomatik Bean Doğrulama yapılırken Fasulye Doğrulama kısıtlaması ihlal edildi: 'prePersist'

JPA'da SQL enjeksiyon saldırıları mümkün mü?

Bahar Verileri JPA ve Querydsl, fasulye/yapıcı projeksiyonunu kullanarak sütun alt kümesini almak için

JPA persistence.xml META-INF düzgün çalışmıyor

JPA - Ölçütler API ve EmbeddedId

Adlandırılmış Sorgu nasıl çağırılır

JBoss Deployment Issue - Bu Jar konuşlandırılamıyor

Persistence.xml dosyasında hazırda bekleme için özellikler başvurusu

Tamsayı JPQL'de String'e Verme

İnput parametresiyle adlandırılmış sorgu