IT-Swarm.Net

lambda

Lambda'larla tembel saha başlatma

Bir lambda içinde dönüş mü kullanıyorsunuz?

Amazon Lambda'dan Firebase'e

Java 8'de "işlevsel arabirim" in kesin tanımı

java 8 iç içe geçmiş akışlar

İsteğe bağlı <List> Java 8 lambda ifadeleri ilk öğeyi alır

Java 8 - List'te lambdas mağazası

Sunucusuz: Belirtilen kova mevcut değil