IT-Swarm.Net

pointers

"<type> arabirim için işaretçi değil arabirimdir" karışıklığı

golang: struct pointer'ı {} arayüzüne dönüştür

Swift kullanarak işaretçiler olmadan KVO için gözlemci ekleme

Go HTTP işleyicilerinde, ResponseWriter neden bir değer değil, İşaretçi iste?