IT-Swarm.Net

ruby-on-rails-3

Rails geçişinde varolan bir tabloya sütun ekleme

rmagick gem yükleme "Magick-config bulunamıyor"

Ekleme: default => varolan Rails sütununda boolean için true

Rails 3.2, FATAL: Kullanıcı için eş kimlik doğrulaması başarısız oldu (PG :: Error)

Raylar: redirect_to ile: error, ancak flaş [: error] boş

Kayıt için Devise yolunu nasıl kaldırırım?

Ruby kod dosyasını Rails konsoluna geçir

gem install json -v 1.7.3 'Lütfen oluşturma araçlarını eklemek için PATH'inizi güncelleyin'

Rails 4 uygulamasını nasıl yeniden adlandırabilirim?

HAML'da öğe için satır içi stil nasıl ayarlanır

Ruby on Rails Görünümler Üreten

Rails'i yüklerken "/ usr/bin dizinine yazma izniniz yok" hatasını nasıl düzeltirim?

Sidekiq sıra işlemiyor

Raylar 3 - Sayfaların başlığını ayarlamanın ideal yolu

Postgres hatası "" TimeZone "parametresi için geçersiz değer:" UTC ""

ROR + Bir sunucu zaten çalışıyor. .../tmp/pids/server.pid adresini kontrol edin. çıkma

Heroku uygulaması nasıl sıfırlanır ve her şey yeniden nasıl yapılır?

ActionMailer ile Rails'de birden fazla alıcıya gönder

Twitter Bootstrap ile duyarlı bir Youtube gömme iframe nasıl uygulanır?

ActiveRecord: Eğer varsa başka bir kayıt yaratılsın mı?

HAML ile özel HTML sembolleri nasıl eklenir

Özel bir github deposundan çekilecek bir taşı nasıl belirleyebilirim?

Raylar 3, başka bir kontrol cihazından işlem yapar

Nasıl etkinleştirebilirim: Cihazda doğrulanabilir mi?

PDFKit/wkhtmltopdf neden kilitleniyor ancak oluşturuluyor PDF Rails uygulaması öldürüldüğünde beklendiği gibi?

İşçiler tarafından sıkça yapılan işler nasıl yok edilir?

raylar 3.1 varlık boru hattı css gelişme önbelleğe alma

SocketError (getaddrinfo: Adı veya hizmeti bilinmiyor) - Sunspot/Solr Rails development

"New resource" yöntemini devre dışı bırakma

Capibara ile testler: js => true ... Yönlendirme Hatası: [GET] "/ asset" ile eşleşen rota yok

paket yükleme sorunu: mysql.h eksik

URI :: InvalidURIError (hatalı URI (URI değil mi?):):

Raylar 3 - image_tag + text içeren link_to

Raylar: Factory Girl'de çoğaltma hatalarından kaçınmak ... Yanlış mı yapıyorum?

Raylar collection_select varsayılan seçenek?

Şekillendirme formu hata mesajı - bootstrap/rails

Ataç Boru Hattı Yükseltme ile Ataç içinde Default_url

Elementlerin sırasını RSpec/Capybara ile test etmek mümkün mü?