IT-Swarm.Net

sed

Sed kullanarak yeni satırı (\ n) nasıl değiştirebilirim?

Birden fazla dosyayı değiştir

Eğik çizgi içeren dizeleri sed ile nasıl değiştirebilirim?

Eşleşen bir deseni izleyerek sed veya awk bir çizgi ile yazdırma

Sed içinde tek alıntı kaçış nasıl?

awk veya sed olan bir sütunu sil

Bir dosyadaki tüm çift tırnak işaretleri kaldırmak için sed nasıl kullanılır

Yeni satırları değişmez\n ile değiştir

ASCII olmayan karakterleri CSV'den kaldırma

Bir dizenin tüm tekrarlarını bir dizin ağacında yinelemeli olarak bulma ve değiştirme

Tek alıntıdan kaçış

Yerinde değiştirme

sed: Çizginin bir kısmını değiştir

Sed komut dosyasındaki Shell değişkenleri

bir dizindeki tüm dosyalar için dos2unix satır sonlarını dönüştür

sed + "" işaretini kaldırın ve bir sed komutuyla boş satırları kaldırın

Hex'i awk veya sed cinsinden ondalık değerine dönüştürme

Beyaz boşluk sed içinde eşleştirilir?

Boş bayt kaldırmak için sed nasıl kullanılır?