IT-Swarm.Net

sockets

"Bağlantı eş tarafından sıfırlandı" ne anlama geliyor?

socket.emit () vs. socket.send ()

soket programlama ile Http programlama arasındaki fark

TCP'de neden bind () kullanılıyor? Neden sadece sunucu tarafında değil istemci tarafında kullanılıyor?

Arasındaki fark TCP Dinleyici ve Soket

Git, tcp çok fazla açık dosya hata ayıkla

Yapı sockaddr anlamak

HAProxy başlatılamıyor, UNIX soketini bağlayamıyor [/run/haproxy/admin.sock]

unix alan soketini açıklama örneği - AF_INET vs AF_UNIX

HAProxy soketi bağlayamaz [0.0.0.0:8888]

UDP soketi için kaynak IP'yi ayarlama

Mosquitto (MQTT) aracının komut satırıını kullanarak bağlantı noktasını dinlemesini durdurma

Soket ve RPC arasındaki fark nedir?