IT-Swarm.Net

split

DB2'deki bir sınırlayıcıya dayalı bir dize değeri nasıl bölünür