IT-Swarm.Net

stored-procedures

SQL Server 2008 'de saklı yordamda' IN` işleci ile string parametresini nasıl geçirebilirim?

Windows GUI Aracı için IBM System i Access'te saklı bir prosedür nasıl çağrılır

ODP.net tarafından yönetilen sürücü ORA-12570'i attı: Ağ Oturumu: Beklenmeyen paket okuma hatası