IT-Swarm.Net

tensorflow

CPU'nuz bu TensorFlow binaryinin kullanımı için derlenmediği talimatları desteklemektedir: AVX AVX2

Tensorflow'u SSE4.2 ve AVX talimatları ile nasıl derleyin?

Hangi TensorFlow ve CUDA sürüm kombinasyonları uyumludur?

TensorFlow'daki Word logitelerinin anlamı nedir?

Tensorflow'ta ad kapsamı ve değişken kapsam arasındaki fark nedir?

Tf.placeholder ve tf.Variable arasındaki fark nedir?

Windows'ta "import tensorflow" çalıştırmak, "_pywrap_tensorflow" hatası adlı bir modül oluşturmuyor

TensorFlow, neden modeli kaydettikten sonra 3 dosya var?

Tensorboard'u uzak bir sunucuda nasıl çalıştırabilirim?

Tf.layers.conv2d ve tf.layers.dense içindeki varsayılan çekirdek başlatıcı nedir?

TensorFlow: InternalError: Blas SGEMM'nin başlatılması başarısız oldu

Tensorflow: CUDA 9.2'yi kurdum ama 9.0'a ihtiyacı var?

Tf.Session () ve tf.InteractiveSession () arasındaki fark nedir?

TensorFlow ile bireysel işlemlerin yürütme süresini ölçebilir miyim?

Tf.metrics.accuracy nasıl düzgün kullanılır?

gPU'daki Keras evrişim ağını eğitemiyor

Tensorflow BasicLSTMCell içindeki num_units nedir?

Yüksek seviye tf.layers kullanırken L2 düzenlenmesi ekleyin

Tensorflow - ValueError: trained_variables.ckpt dizininin ana dizini yok, kaydedilemiyor

Keras cinsinden çoklu lstm yığını nasıl?

TensorFlow: numpy.repeat () alternatifi

TensorFlow'un `conv2d_transpose ()` işlemi ne işe yarıyor?

Tensorflow'ta CUDA_ERROR_OUT_OF_MEMORY

Tensorflow 1.11'in CUDA 9.0 için CuDNN 7.2'ye ihtiyacı var, ancak böyle bir kütüphane yok

SYCL 1.2 Nedir?

ImportError: 'abs' adını içe aktaramaz

Bilgisayarımda TensorFlow sürümünü nasıl bulabilirim?

Bir kontrol noktasına kaydedilen değişken adlarını ve değerlerini nasıl bulabilirim?

Model ağırlıkları yüklendikten sonra CuDNN kitaplığı uyumluluk hatası

TensorBoard Gömme Örneği?

Tf.layers.dense de nasıl ağırlık alınır?

Windows'ta TensorFlow: "bu platformda desteklenen bir tekerlek değil" hatası

Tensorflow'un önceki sürümünü nasıl indirebilirim?

Tf.estimator kullanarak kaydedilmiş bir Tensorflow model treni içe aktarma ve giriş verilerini tahmin etme

Tensorflow'ta hatayı kaydedecek değişken yok

Birden fazla partide ortalamalar nasıl?

GPU’da Tensorflow OOM’u

Nvidia CUDA Toolkit 9.2 Desteği

Düzleştirici katman keraslarda nasıl çalışır?

TensorFlow'da ağırlık kısıtlamaları uygulamanın en iyi yolu nedir?

Tensorflowda özel gpu nasıl ayarlanır?

TensorFlow: Dst tensörü başlatılmadı

TensorFlow'u Anaconda ortamından kaldırma

Tensorflow'taki kontrol noktalarını geri yüklerken global_step nasıl elde edilir?

Python TensorFlow: Optimizer ve import_meta_graph ile eğitim nasıl yeniden başlatılır?

Tensorflow r12'deki bir dosya adı ile modeli nasıl geri yükleyebilirim?

Keras'ta özel bir metrik oluştururken y_true ve y_pred nedir?

Tensorflow aldığımda 'absl' hatası yok

Tensorflow'da çok katmanlı çift yönlü LSTM nasıl kullanılır?

TensorFlow'da global ortalama havuzu nasıl yapabilirim?

tensorflow'a birden fazla model yükleyin

TensorFlow'u Google bulutta nasıl kurarım?

Anaconda Prompt, tensorflow env'yi etkinleştirdiğimde çöküyor

ResourceExhaustedError'ı Anlamak: Tensör şeklini tahsis ederken OOM

ImportError: 'tflearn' adlı bir modül yok

TensorFlow: GPU'da çalıştığını doğrulama

TensorFlow ile paylaşılan GPU belleği kullan?

TensorFlow hatası: logitler ve etiketler aynı boyutta olmalıdır

Tensorflow Belgeleri

TensorFlow görüntü işlemleri partiler için

Tensorboard kullanarak bir grafikte birden fazla grafik çizin

Tensorflow konvolüsyon filtrelerini nasıl görselleştirebilirim?

Tensorflow: kayıp azalıyor, ancak hassasiyet kararlı

Tensorflow Tahmincisi'ni veri paralelliği olan birden fazla GPU'da çalıştırma

Tensorflow Nesne algılama API'si: Algılanan sınıfı, terminale çıktı olarak yazdır

Tensorflow Enqueue işlemi iptal edildi

Tensorflow'u çalıştırmak için en kolay hangi Google Cloud Platform hizmetidir?

TensorFlow'da Epoch Nedir?

Tensorflow'ta birden fazla çalışma için özetler nasıl yazılır

Keras'taki model.fit () ve bir model.evaluate () arasındaki fark nedir?

Tensorflow: ValueError: Tek çekimde hiçbiri olmadığında save_path yüklenemiyor

Tensorflow'ta resnet uygulaması arıyorsunuz

Neden tf.name_scope () kullanıyoruz

tensorflow veri kümesi API'sini kullanarak veri kümesini birkaç kez yineleme

Tensorflow: Skaler tensörü python'da skalar değişkenine nasıl dönüştürebilirim?

Bir tensörün, başka bir kişinin tensorflowtaki şekliyle eşleşmesi için nasıl açık bir şekilde yayınlanır?

Tensorflow nesne algılama değerlendirme plikotolleri eksik

Tahmin edicinin model_fn'i params argümanı içeriyor, ancak params tahmin ediciye geçmiyor

TensorBoard çalışmıyor

LSTM ile gömülü Word kullanarak metin sınıflandırmasının aşırı sığmasını önleme

TensorFlow'da ayrı katmanlar için ağırlık azalması nasıl tanımlanır?

Keras/Tensorflow tarafından düşük GPU kullanımı?

TensorFlow derleme başarısız

TrasorBoard'da Keras kullanarak özel görüntüler nasıl görüntülenir?

Metin üretmek için LSTM'leri kullanarak TensorFlow

cudnn tanıtıcısı oluşturamadı: CUDNN_STATUS_INTERNAL_ERROR

Nesne tespit api içindeki sınırlayıcı kutunun boyutunu bilmek istiyorum

Tensorflow nesne algılama API'si genel adımları görüntülemiyor

Eğitmek ve Test Etmek için Tensorflow veri kümesi API'si tarafından oluşturulan bir veri kümesini bölmek?

Tensorflow: 3.90GiB tahsis etmeye çalışan hafıza tükendi. Arayan, bunun bir arıza olmadığını gösterir.

Tensorflow yazlık birleştirme hatası: Şekil [-1,784] negatif boyutlara sahip

Tensorflow RNN ağırlık matrisleri başlatma

Tensorboard bir tensör özeti nasıl görselleştirilir

cuda Ubuntu 17.04'e kurulum hatası

'ops' python adını alamıyor

Tf.map_fn sonucunu nasıl açıklayabilirim?

Casuslukta tensorflow nasıl kullanılır?

Tensorflow'ta PReLU aktivasyonu nasıl yapılır?

GPU'larda tensorflow olan keraslarda nasıl devre dışı bırakılır?

Adam Optimizer için kilo almanın doğru yolu nedir?