IT-Swarm.Net

uicollectionview

uICollectionViewFlowLayout davranışı tanımlanmadı, çünkü hücre genişliği collectionView genişliğinden daha büyük

UICollectionView'ın tamamen yüklendiğini nasıl bilebilirim?

Eski verilerde UICollectionView onaylama hatası

Otomatik yerleştirmeli UICollectionViewCell dinamik yükseklik