IT-Swarm.Net

virtualenv

conda oluşturmak için yeni ortam konumu nasıl belirlenir

Pipli yerel bir önbellekten nasıl yüklerim?

PostgreSQL geliştirme sistemine kurulmadığında psycopg2'yi virtualenv'e kurmak

Belirli bir sanal sunucuda yüklü paketlerin listesini nasıl yapabilirim?

mkvirtualenv: Çok fazla sembolik bağlantı seviyesi

Sanalenv balık kabuğu ile çalışmak için nasıl