IT-Swarm.Net

wcf

WCF ve ASMX web servisleri arasındaki farklar nelerdir?

Varsayılan bitiş noktası öğesi bulunamadı

REST / SOAP WCF servisi için uç noktalar

(413) Varlık İsteği Çok Büyük | UploadReadAheadSize

EndpointDispatcher istisnasında ContractFilter uyumsuzluğu

WCF hizmetinde zaman aşımı değerini artırma

Varolan bir bağlantı, uzak Ana Bilgisayar - WCF tarafından zorla kapatıldı.

İçerik Türü uygulaması/soap + xml; charset = utf-8 servis tarafından desteklenmedi

WCFTestClient HTTP isteği, müşteri kimlik doğrulama şeması 'Anonim' ile izinsiz

WCF zaman aşımı istisnası ayrıntılı soruşturma

Gelen mesajlar için maksimum mesaj boyutu kotası (65536) aşıldı

WCF Veri Hizmetleri (OData) Vs ASP.NET Web API

HTTP Hatası 404.3 - Windows Server 2008'de (64bit) wcf hizmetine göz atarken "Bulunamadı"

Wcf hizmetinde ServiceHost yönergesinde hizmet türü ile ilgili sorun

EndpointDispatcher'da AddressFilter uyuşmazlığı - To ile msg

maxReceivedMessageSize onarımı değil 413: Varlığı Çok Büyük İste

WCF - Gönderilen/alınan mesajları kontrol et.

WCF - Windows kimlik doğrulaması - Güvenlik ayarları

Ana Bilgisayarda ('Anonim') yapılandırılan kimlik doğrulama şemaları, 'BasicHttpBinding' ('Pazarlık') bağında yapılandırılanlara izin vermez.

Sunucu, isteği işlerken bir hatayla karşılaştı. Daha fazla ayrıntı için sunucu günlüklerine bakın

Değer, 'clientcontracttype' veri türüne göre geçersiz

NetNamedPipeBinding için maxReceivedMessageSize öğesinin ayarlanabileceği maksimum boyut nedir?

İsteğe bağlı sorgu dizesi parametreleri WCF'de URITemplate?

WCF ServiceHost'u birden fazla sözleşmeyle çalıştırın

WCF karakter kümesi = yanıt iletisinin utf-8 bağının içerik türüyle eşleşmiyor (application/soap + xml; charset = utf-8)

IMetadataExchange için geçersiz sözleşme özelliği

WCF SOAP 1.2 hizmet bekliyor SOAP 1.1 içerik türü

Sözleşmeye başvuran varsayılan bitiş noktası öğesi bulunamadı

WCF ERROR: Sunucu anlamlı bir cevap vermedi;

wCF Servisleri ile Web Servisleri arasındaki fark ve REST Hizmet

WCF hatası: "X.509 sertifikası CN = localhost zincir oluşturma başarısız oldu ..."

XML verilerini okurken maksimum dize içeriği uzunluğu kotası (8192) aşıldı

hizmetin "behaviorConfiguration" özelliği nedir?

WCF istemci yapılandırma dosyasında Windows kimlik bilgileri nasıl belirtilir

WSDL URL'sini dahili makine adından genel olarak nasıl değiştirebilirim?

Sunucu, istemci kimlik bilgilerini reddetti

WCF: Kimlik doğrulama başarısız olduğu için güvenlik belirteci isteği karşılanamadı

WCF Meta Verileri çözülemeyen bir referans içeriyor

WCF: WSDL olmadan tek bir WSDL belgesi nasıl oluşturulur: import?

Mesajın güvenliği doğrulanırken bir hata oluştu

WCF İstemcisi - 407 Proxy Kimlik Doğrulaması, web hizmeti çalıştırırken gereklidir

WCF’de servis çok yoğun hata

Mevcut WCF çağrısı için verileri nerede depolar? ThreadStatic güvenli midir?

WCF Hatası: Göreli bitiş noktası adresleri

WCF istemcisi bitiş noktası: <dns> olmadan SecurityNegotiationException

Json DateTime nasıl işlenir? WCF Veri Servislerinden (OData) döndü

VS2010, WCF Hizmeti başlamadı

WCF web servisini URL üzerinden çalışma zamanında nasıl kullanırsınız?

.Net çalışırken 404 .net 4 WCF servisi açık. IIS (svc dosyası yok)

WCF web hizmetlerinizde enum türlerini kullanıyor musunuz?

HTTP DELETE fiili neden 405 hatası veriyor - üzerinde çalışan RESTful WCF hizmetim için yönteme izin verilmiyor IIS 7.5?

Özel Araç Uyarısı: wsdl alınamıyor: portType

X.509 sertifikası "FindBySubjectName" ile bulamıyor

JSON verilerini JQuery'den WCF'ye gönderirken sorun oluştu REST yöntem

Kökeni Kaynak İsteği Engellenen Sebep: CORS ön kontrol kanalı başarılı olamadı

HTTPS'ye WCF Bağlanması

HttpContext.Current web servisimde boş

Yapılandır IIS CORS'u etkinleştirmek için Express 8

bindingConfiguration vs bindingName