IT-Swarm.Net

windows-7

Taskkill/f bir süreci öldürmez

Bir dosyayı komut satırından belirli bir programla nasıl açabilirim?

Hostednetwork başlatılamıyor

Oracle Client 64 bit ve Visual Studio 2010'u kullanırken BadImageFormatException!

Java 7 varsayılan yerel ayarı

IE10 kullanarak çalışmak için bir HTML5 Video nasıl alabilirim

Nexus 7 (2013) ve Win 7 64 - birçok forum ve çevrimiçi kaynakları kontrol etmesine rağmen USB sürücüsünü yükleyemiyor

PostgreSQL hatası Önemli: "kullanıcı adı" rolü yok

Bir klasör sağ tıkladıktan sonra Visual Studio Code "Kodla Aç" görünmüyor

SQL Server Express 2016'ı Windows 7 Professional 64 bit SP1'e neden yükleyemiyorum?

Python matplotlib Windows 7'de freetype, png paketleri için kurulum sorunu

Başka bir kullanıcının yüklediği bir uygulama nasıl kaldırılır?

HTTP Hatası 403.14 - Web sitesine erişirken Yasaklı Hata

Python'u cmd olarak çalıştırın

Önemli Hata: "project1.exe" çıkış dosyası oluşturulamıyor

IIS 7: değer beklenen aralıkta değil

matplotlib._png dosyasını _png olarak al Import: Error: DLL yükleme başarısız oldu: Belirtilen modül bulunamadı

AppData şimdi kullanıcıya özel uygulamaları (kendi verilerini değiştiren) yüklemek için 'doğru' yer mi?

Ana pencere tanıtıcısı işlem kimliğinden nasıl elde edilir?

İstek iptal edildi: SSL / TLS güvenli kanalı oluşturulamadı

libgmp-10.dll eksik

Java 7, güvenlik duvarı açıksa Windows Vista ve 7'de FTP aktarımlarını önler. Herhangi bir fikir?

geri dönüşüm komutunu komut istemi yoluyla nasıl boşaltılır?

Varsayılan düzenleyici olarak yüce

Kurulumdan sonra 'localhost' üzerinden (10061) MySQL sunucusuna bağlanılamıyor

Sanal Ana Bilgisayara LAN üzerinden başka bir makineden erişin

LNK2019: ___tmainCRTStartup işlevinde başvurulan çözülmemiş harici sembol _main

pencerelerde bağlantı noktası iletme

COPY komutunu kullanarak bir dosyaya nasıl eklerim

Windows kapatma işleminde bir toplu komut dosyası yürütme

Windows kimlik doğrulaması başarısız IIS 7.5

Windows 7'de seri bağlantı noktasını açma komutu

Komut satırından varsayılan yazıcı adını al?

WPF uygulamalarının Windows 7'de bile Metro tarzında görünmesini sağlama? (Pencere Kromu/Tema/Tema)

Git index.lock'tan index'e başarısız oldu

Windows Phone 8 altında Eşsiz Cihaz Kimliği (UDID) edinin

İndirme veya msvcp71.dll oluşturmak?

GitHub'ı Windows için Kurma

URL’den yayınlanacak resim

Bu dosya yerel ağınızın içindeki bir yerde

Windows 7'de bir aygıt sürücüsünü tamamen kaldırmanız gerekiyor

GitHub for Windows, SSH anahtarını nerede tutuyor?

Ne zaman ortaya çıktığında "" System.Reflection.TargetInvocationException 'türünde işlenmeyen bir özel durum ", Windows Phone'da System.Windows.ni.dll" içinde gerçekleşti

Bir toplu iş dosyası kendini silmek nasıl?

Windows node.js nasıl tamamen kaldırılır

ImageMagick'i nasıl kullanacağınız PHP Windows 7'de (3)

"Javac" Windows 10'da düzgün çalışmıyor

VS2017 ve Win7/XP'de "api-ms-win-core-rtlsupport-l1-2-0.dll" eksik

Windows hizmeti programlı olarak kendini nasıl yeniden başlatabilir?

Windows Phone 8 emülatörü internete bağlanamıyor

Windows 8.1 .NET Framework 3.5 yüklenemedi 0 * 800F0906

Windows Phone emülatörü başlatılamıyor (UDP bağlantı noktasını ayarlayamadı)

Windows Phone 10'a dağıtma Visual Studio'da başarısız oluyor

Windows 10 Yıldönümü baskısında dokunmatik klavyeyi (TabTip.exe) göster

Görsel stüdyo projenin başlamadan önce konuşlandırılması gerekiyor

Windows 10'da liman görüntü konumu nedir

"tls: 20527 uzunluğunda" büyük boy kayıt alındı ​​"yalnızca Win10 WSL Bash'ten" liman işçisi çalıştırmaya "çalışıyor

Kutu PHP ve ASP.Net, aynı web sitesinde bulunan IIS 7.5?

Sıfırlamanın bir yolu var mı? IIS Fabrika ayarlarına 7.5 mı?

Netbeans - Hata: Ana sınıf bulunamadı ya da yüklenemedi

'System.web.extensions' yapılandırma bölümü bölüm bildirimi eksik olduğundan okunamıyor

Odoo-8'de ilgili alanlar (fields.related) nasıl kullanılır?

Programlı olarak Nougat'ta aramayı kabul et

IllegalArgumentException: '_data' sütunu mevcut değil

TransactionTooLargeException yalnızca Nougat'ta

IIS7: IIS6'daki gibi tümleşik Windows kimlik doğrulaması kurulum

Windows 7, VB6 çalışma zamanını destekler mi?

http: // localhost/Windows 7'de çalışmıyor. Sorun nedir?

Sabitlenmiş görev çubuğu simgesini değiştirme (windows 7)

Windows 7 255 Karakter Dosya Yolu Sınırı'nı Onardı mı?

Windows 7 ilerleme çubuğu C # görev çubuğunda?

"Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları" MMC Windows 7 için ek bileşen mi?

SQLite 3.6'nın Windows 7'ye Kurulumu

Windows 7 var mı ODBC Erişim sürücüsü?

Win7 64 bit, PIL (Python Görüntüleme Kütüphanesi) 'nin Kurulumu, Python 2.6.4

Form kimlik doğrulamasını Windows kimlik doğrulamasıyla karıştırma

'Adb version' çıktısı ayrıştırılamadı mı?

Windows 7'de Visual Studio 6 ile başarısı olan var mı?

VB6 mu IDE Windows 7/8/10 64-bit üzerinde çalıştırmak?

Java_home Windows 7'de nasıl ayarlanır?

Git bash Windows kısayolu değiştirilemiyor

Parallels Windows localhost'a Mac'ten erişin

Bir dll kaydetme 0x80020009 hatası veriyor

socket.error: [Errno 10013] Bir prize erişim izinleriyle yasaklanmış bir şekilde erişime çalışıldı

.NET uygulamamı yönetici olarak çalışmaya nasıl zorlarım?

C # Sürükle bırak Windows 7'de çalışıyor

FTP Hatası 530 Kullanıcı oturum açamıyor

32 bit COM'a kaydolun DLL 64 bit Windows 7'ye

Komut dosyası, IIS7.5'teki statik dosya işleyicisi tarafından sunulmadı

java.net.SocketException: Tanınmayan Windows Soketleri hatası: 0: JVM_Bind (JBOSS)

Ham ethernet paketini C # ile nasıl gönderirim?

"Çalışma zamanı hatası '429': ActiveX bileşeni nesne oluşturamıyor" sorununu nasıl çözebilirim?

Tomcat'i Eclipse'den çalıştırırken nasıl öldürülür?

Android SDK kurulumu JDK'yı bulamıyor

"Sistemde yeterli arabellek alanı olmadığı için veya bir sıra dolu olduğundan bir soket üzerinde işlem yapılamadı"

Windows görev zamanlayıcı ile bir toplu iş dosyası çalıştır

İnternete bağlan/bağlantıyı kesmek için bir etkinliğe ihtiyacım var

Windows'ta cygwin kullanarak "İzin Verilmedi"

Git Bash, Windows 7 x64'te son derece yavaştır

Python programını Windows 7'deki Komut İstemi'nde nasıl çalıştırabilirim?